Blog
Mar 20

Konkur Nedir?

Konkur, Fransızca “concours” kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan “Konkur” temelde yarış, yarışma
anlamına gelmektedir.
Konkur, reklam verenin ajanslara başvurarak bir reklam ajansına ihtiyaç duyduklarını belirtmesi ve
aralarından bir tanesini, seçebilmek için örnek reklam kampanyası hazırlamalarını isteme sürecidir.
Konkur ilkeleri nelerdir?
1.Konkura başvurmadan önce mutlaka mevcut ilişki yürütülmeye
çalışılmalıdır.
2 Halihazırda birlikte çalışılmakta olan ajansa adil davranılması bir
öncelik olmalıdır.
KONKUR SÜRECİNE BAŞLARKEN
3 Konkur sürecini yönetmek için reklamveren tarafında farklı
disiplinlerden, uyumlu bir karar verici ekip kurulmalıdır. Konkur açan
kişinin, konkur açmaya ve konkur sonrasında sözleşme imzalamaya
yetkisi olmalıdır. İspat açısından, imza sirküleri talep edilmelidir.
4 Reklamveren bünyesinde konkur deneyimi yaşamış kimse yoksa
danışmanlık hizmeti alınabilir.
5 Ajansın rolünü, hizmet kapsamını ve bütçeyi doğru
tanımlayabilmek için, konkur açmadan önce iletişim hedefleri
netleştirilmelidir.
6 Kesin ve gerçekçi bir zaman planı hazırlanmalıdır.
7 Şirket içi ve basınla kurulan iletişimde benimsenecek tutum net
olmalıdır.
8 Konkur sürecinde ortaya çıkan fikirlerin korunması amacıyla
gizlilik kurallarını düzenleyen Gizlilik Sözleşmesi hazırlanmalı ve
işbu sözleşme reklamveren, ajans ve varsa danışman tarafından
imzalanmalıdır.
BRIEF VE DAVET EDİLECEK AJANSLARIN SEÇİMİ
9 Açık, öz ve iyi düşünülmüş bir brief yazılmış olmalıdır.
10 Olası ajansları belirleme aşamasından uzun listeye, oradan kısa

listeye kalma aşamalarındaki değerlendirme/karar verme ölçütleri net

olmalı ve tüm taraflara açıkça ifade edilmelidir.
KONKUR SÜRECİNİ YÖNETMEK
11 Kısa listeye kalan tüm ajanslara konkur masrafları karşılığında
makul bir ücret ödenmesi tavsiye edilir.
12 Kısa listeyi belirlemeden önce ajansları tanımak için her biriyle
tek tek ”doku uyumu” toplantıları yapılmalıdır.
13 Yaratıcı konkurlar için yaratıcı sürece katkıda bulunmak amacıyla
“zincirleme” toplantılar yapılmasına olanak sağlanmalıdır.
KARAR VERME
14 Konkur puantajı ve değerlendirmesi konularında önceden
belirlenip taraflarla paylaşılmış olan ölçütlere sıkı sıkıya uyulmalıdır.
15 Beklentileri yönetmek ve konkur sonrasında yaşanabilecek
olası sorunları önlemek için kısa listeye kalan ajanslarla proforma
sözleşme müzakereleri yapılmalıdır.
16 Kaybeden ajanslara de-brief toplantısı önerilmelidir.
KONKUR SONRASI
17 Konkur hassasiyetle yönetilmeli; konkur belgelerine karşı özenli
davranılmalı ve gizlilik kurallarına istisnasız uyumalıdır.
18 Fikri mülkiyet konusunda titiz ve özenli olunmalıdır.
19 Geçiş ve devir süreci dikkatli yönetilmelidir.

Leave a reply