Blog
Oca 28

Reklam nedir?

Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve belki de kendisinden en
çok şey beklenen reklamdır. Reklam gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için önemli bir
unsur haline gelmiştir.
Reklamın bu kadar önem kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi farklı
açılardan bir çok tanımının yapılmasına imkan sağlamıştır.
İletişim açısından reklam: ‘Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle
iletişim araçlarının denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen
yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.’
Reklam, bir işletmenin ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın alma eylemine
yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için medyada yer ve
zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği enformasyon ve ikna etme faaliyetleridir.
Tüm bu tanımlardan hareketle reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz; bir mal veya hizmetin
sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için
yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin
tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının
kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin
bütünüdür.

Leave a reply